De Kring

Er zijn meer dan 2000 studenten psychologie aan onze Faculteit PPW en wij als Psychologische Kring maken daar deel van uit. De Psychologische Kring is er VOOR en DOOR psychologiestudenten. Wat maakt dat wij zelf studenten zijn die zich actief willen inzetten om de belangen van ALLE studenten te vertegenwoordigen. Enerzijds staan we in voor de onderwijsvertegenwoordiging van de psychologiestudenten in universitaire en facultaire beslissingsorganen. Anderzijds organiseren we doorheen het jaar allerlei ontspannende activiteiten.
Onder het motto ‘no student left behind’ bieden wij een enorme waaier aan activiteiten waarbij geldt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Zo zijn er lezingen en filmavonden, maar ook cantussen en feestjes. Ook de eerste- en laatstejaars verliezen we niet uit het oog. Voor de eerstejaars zijn er allerhande onthaalactiviteiten en voor de laatstejaars is er nu de bedrijvenbeurs die we specifiek gaan richten op ‘Wat na afstuderen?’. Ook op sport en internationaal vlak bieden wij heel wat mogelijkheden aan. Tot slot willen we ons dit jaar ook meer bezig houden met het carrièreluik en samenwerken met VVKP, EFPSA en andere verenigingen die zich richten op je toekomst als psycholoog. In deze samenwerking willen wij als Psychologische Kring bijdragen tot de intellectuele en sociale ontwikkeling van onze studenten.

Hoe gaan we dit nu doen?

Net zoals de slogan van de KU Leuven aanhaalt: ‘Ontdek de wereld, begin bij jezelf ’, beginnen wij met een positieve sfeer die zo ALLE psychologiestudenten moet warm maken om ons enthousiasme te delen. We zijn een groep van vrijwilligers waarin iedereen welkom is. Open communicatie is hierbij zeer belangrijk, zowel van de kring naar de studenten als feedback van studenten naar de kring toe. Op die manier proberen wij onze werking af te stemmen op de interesses van onze studenten. Zonder medewerkers zouden wij dit alles niet kunnen. Iedereen kan een steentje bijdragen en dat is wat telt!


 

Contacteer ons
© Psychologische Kring Leuven vzw - Dekenstraat 2 bus 3701 - Ondernemingsnummer: 0457.762.992